Familiebedrifter gir høyere verdiskaping

Av Kristian Falnes - 20.jun.2006 @ 12:39
På oppdrag fra SKAGEN Fondene har NTNU-studenten Leif Anders Frønningen utført en studie der han ser på sammenhengen mellom eierstruktur i tyske selskaper og deres aksjekursutvikling siste 16 år. Hypotesen hans er at ulik eierstruktur gir forskjeller i «corporate governance» (selskapsstyring). Viljen og evnen til å skape aksjonærverdier blir dermed forskjellig alt etter hvilken aksjonærstruktur selskapene har.

Etter å ha kategorisert 70 tyske selskaper og sett på kursutviklingen til de forskjellige selskapskategoriene i perioden 1990 -2005 finner Frønningen følgende resultater:
Aksjonærer

Også når han deler observasjonene mellom store og små selskaper og ser på ulike tidsperioder kommer han til samme konklusjon:

Børsnoterte tyske selskaper med familie som største eier har de siste 16 årene gitt markert bedre avkastning til aksjonærene enn andre eierstrukturer. På en klar andreplass kommer selskaper med spredt eierstruktur.

Kommentér bloggen her.


Familiebedrifter lønner seg
Frønningen diskuterer flere hypoteser som kan forklare forskjellen i avkastning mellom de ulike eierstrukturene:

  • Bankdominerte selskaper tar mindre risiko fordi de tar mer hensyn til kreditorene. De er mer opptatt av løpende kontantstrøm og fysiske eiendeler og mindre opptatt av å satse på vekststrategier som innebærer investeringer i forskning, utvikling og andre immaterielle eiendeler.
  • Motstridende interesser kan oppstå med eierskap der en har en industriell hovedeier. Den industrielle hovedeieren kan tendere til å prioritere egen virksomhet
  • Med de tette eierforbindelsene det har vært mellom tyske banker og forsikringsselskaper kan det tenkes at også forsikringsdominerte selskaper tenderer til å ha risikoaversjon. I tillegg vil forsikringsselskapene kunne ha rollen som en betydelig leverandør av forsikringstjenester og dermed kunne ta avgjørelser som ikke er i tråd med å maksimere aksjonærverdier.
  • Selskaper med eierstruktur dominert av det offentlige kan tendere til å ta mer samfunnshensyn enn andre selskaper. Dette kan igjen komme i konflikt med å maksimere aksjonærverdiene. Hyppige valg og hyppige skifter av politiske regimer kan føre til kortsiktighet og beslutninger der det er kommende valg som blir vektlagt og ikke aksjonærenes langsiktige avkastning.
  • Selskaper med spredt eierskap tenderer til å bli mer administrasjonsstyrt enn selskaper med en dominerende eier. Dette kan føre til at ledelsen presses til å ta flere beslutninger basert på kortsiktige hensyn enn i selskaper der en har mer eiermessig stabilitet. I tillegg kan det være risiko for at selskaper med spredt eierskap har mindre eierkorrektiv og er mer utsatt for at ledelsen prioriterer egne hensyn og ikke selskapets eller aksjonærenes (agentteori)
  • Familiedominerte selskaper kan lide av vekstrestriksjoner fordi familien prioriterer kontroll fremfor å utstede ny egenkapital for å gjennomføre vekststrategier.
  • Familiedominerte selskaper er i stand til å ta mer langsiktig orienterte beslutninger enn selskaper med spredt eierstruktur som står i fare for å bli utsatt for fiendtlige oppkjøp hvis en tar upopulære beslutninger.
  • Familiedominerte selskaper har ofte en hovedeier som har plassert mesteparten av sin formue i selskapet. Dette taler for at ledelsen av slike selskaper vil ha vansker med å ta beslutninger som går på bekostning av å maksimere aksjonærenes langsiktige avkastning.

Upoplære
Til tross for at det er familiedominerte selskaper som over tid har levert den beste langsiktige avkastningen til sine aksjonærer er det ofte disse selskapene som er de mest upopulære blant investorer og aksjespekulanter. Årsaken til dette er at oppkjøpsrykter og fiendtlige selskapsovertakelser er fraværende.  På grunn av «låst» eierstruktur verdsettes ofte selskaper med en dominerende eier med «rabatt» i forhold til selskaper med åpen aksjonærstruktur.

Selv om vi ikke kan påregne å få kortsiktige oppkjøpspremier har vi i SKAGEN Fondene alltid likt å være aksjonærer i familiedominerte selskaper som har vist at det er langsiktig oppbygging av aksjonærverdier som står øverst på agendaen. Vi vektlegger heller oppbygging av aksjonærverdier enn muligheten for kortsiktig gevinst som følge av selskapsoppkjøp. Konklusjonene i Frønningens studie tror vi også vil kunne gjøres gjeldende i det norske aksjemarkedet.


Sover godt om natten
Vi er fornøyde med å være eiere i selskaper som Bonheur/Ganger Rolf, Wilh. Wilhelmsen, Olav Thon, Solstad Offshore, Dof, Farstad Shipping, Seadrill, Pan Fish, Golden Ocean, Eidesvik Offshore, Lerøy Seafood Group, Stolt Nielsen, I.M. Skaugen, Solvang og Odfjell.

Dette er alle familiedominerte selskaper der ett eller flere av våre fond er høyt oppe på aksjonæroversikten. Derfor sover vi godt om natten.


Kommentarer:
Postet av: tredje generasjon

Jeg sitter selv som stor akjsjonær i stort norsk selskap og er enig i mye av det Frønningen kommer frem til.

Det legges altfor lite fokus på den verdiskapningen som skjer gjennom familiebedrifter, men skal man investere i en familiebedrift eller en familie-dominert bedrift så er det, som også Frønningen er inne på, mange feller.

Mange familie-dominerte selskaper er preget av maktkamper og fastlåste situasjoner som kan svekke selskapet og den langsiktige verdiutviklingen. Disse konfliktene kan være vanskelig å identifisere og de kan se ut som bagateller for en aksje-analytiker.

Famileide selskaper, særlig i tredje generasjon, har en tendens til å holde på
grunderens forretningplaner og viser ofte liten evne til å fornye visjoner og mestre krevende omstillinger. En mindre skikket sønn eller datter er ansatt som leder for selskapet og disse er ofte vanskelige å fjerne. Eierskapet blir umoderne og verdiene forvitrer.

Mitt råd til de som skal investere i selskaper som er dominert av en familie er å sette av tid på å forstå denne spesielle "eier-dynamikken". Ellers kan det bli mange søvnløse netter.

20.jun.2006 @ 14:20
Postet av: Jeff Craven

Kan det vært grunnen til at vi går så godt i Norge fordi mye av skipsfarten og utenriks har alltid være familiebedrifter? Spennende innlegg. Kult med NA24. Liker dere godt.

Mvh Jeff

20.jun.2006 @ 14:28
Postet av: ?

Dette er et interessant tema, men jeg savner en definisjon på hva som anses som familiselskap.

20.jun.2006 @ 15:07
Postet av: ?

Det mangler en kategori - ansatteide bedrifter.


Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/1494820

Kristian Falnes

Kristian Falnes er porteføljeforvalter i Skagen Fondene og har hatt ansvaret for forvaltningen av Skagen Vekst siden 1997. Først for fondets norske investering, men siden 2000 for hele fondet inkludert de globale investeringene. Falnes er utdannet siviløkonom fra BI og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Han har nesten i hele sin yrkesaktive karriere jobbet med finansanalyse og plassering av penger. Skagen Vekst har en forvaltningskapital på 8,8 milliarder kroner, mens Skagen Fondene forvalter til sammen 47 milliarder kroner. Skagen Vekst har siden 1993 hatt en gjennomsnittlig avkastning på 22 prosent med lavere risiko enn Oslo Børs? hovedindeks.

hits