Utbytteskattens bivirkninger

Av Kristian Falnes - 21.mar.2006 @ 08:35
Som kjent ble dobbelbeskatning av utbytte for norske aksjeeiere gjeninnført fra nyttår. Mottager av utbytte må betale skatt selv om det allerede er beskattet i selskapene. Unntaket er investeringsselskaper som både fritas for utbyttebeskatning og gevinstbeskatning. Her skjer beskatningen først når det betales ut utbytte til de private eierne.


Formålet med ”aksjonærmodellen”, som ble innført ved årsskiftet, er å redusere forskjellen mellom beskatning av kapitalinntekt og arbeidsinntekt ved å beskatte utbytte, utover et visst nivå, som alminnelig inntekt. For aksjeselskaper gjelder fritaksmodellen, der utbytter og gevinster i utgangspunktet er skattefrie så lenge de blir holdt innenfor ”selskapssektoren”.


En av aksjemarkedets viktigste funksjoner er å allokere kapital på en effektiv måte. Bedrifter som driver i en moden bransje og som har få lønnsomme investeringsprosjekter deler gjerne ut deler av sin formue til aksjonærene i form av utbytter. Bedrifter som er i en vekstfase og som trenger penger for å realisere sine investeringsplaner bruker aksjemarkedet for å skaffe egenkapitalfinansiering. Ofte er det de samme pengene som blir utdelt i utbytter som går til å finansiere ny virksomhet og nye prosjekter. En misforståelse blant mange er at utbytte er en skattefri finansiering av kapitaleiernes forbruk. Kapitalen søker til enhver tid de beste avkastningsmulighetene ved at bedrifter som har lønnsomme prosjekter blir tilført kapital på bekostning av bedrifter som er overfinansierte eller har høyere overskudd enn de har investeringsbehov.  Utbytte og emisjoner er mekanismene som sørger for denne samfunnsnyttige bevegelsen av kapital.


Politikernes ønske om å øke utbyttebeskatningen vil være ødeleggende for en effektiv og samfunnsnyttig bevegelse av kapital. Økt utbytteskatt vil i utgangspunktet resultere i at selskapene deler ut lavere utbytter til eierne. Mange selskaper blir overkapitaliserte, noe som igjen resulterer i lavere kapitalavkastning for det norske næringsliv. Det tjener ingen at en stor del av en bedrifts egenkapital blir stående på bankkonti til lav rente.  Feil kapitalstruktur i selskapene er en av hovedårsakene til det som gjerne blir omtalt som ”fiendtlige oppkjøp”.


Overkapitaliserte selskaper, med tilhørende lav kapitalavkastning, får ofte lav verdsettelse av aksjemarkedet. Med enkle håndgrep kan enten det er en ”Gordon Gekko” eller ”private equity” enkelt overta slike selskaper til lav pris for deretter å reparere kapitalstrukturen.


Kjennetegnet til det norske næringsliv, representert ved de børsnoterte selskapene, de siste årene har vært en historisk høy kapitalavkastning. Årsaken er selvfølgelig at mange næringer har kraftig medvind som følge av høye oljepriser, høye riggrater, høye laksepriser og lave banktap. Men noe av årsaken ligger også i en fornuftig kapitalstruktur. Mange selskaper har betalt ut store utbytter til sine eiere, midler som igjen er brukt i en rekordhøy emisjonsaktivitet på Oslo Børs. Økt tilbakeholdelse av kapital i selskaper som i utgangspunktet har få gode investeringsprosjekter vil kunne reversere denne positive utviklingen. Resultatet vil bli lavere kapitalavkastning i næringslivet, lavere verdsettelse av bedriftene og til slutt fiendtlige oppkjøp av selskaper med åpen eierstruktur.


Hvordan har aktørene i kapitalmarkedet så tilpasset seg de nye utbyttebeskatningsreglene? Selvfølgelig er det blitt brukt store ressurser på å unngå skatteskjerpelsen. Formuende privatpersoner har opprettet investeringsselskaper i stor stil. Slik vil kapitalbeskatningen skyves på til den gang eventuelt midlene tas ut til privat forbruk. Nesten 20.000 nye selskaper av denne art ble registrert i Brønnøysundsregisteret i fjor. Advokat og revisorstanden har virkelig gode tider.


Vi ser samtidig en klar vridning mot at selskapene i stedet for utdeling av kontantutbytte iverksetter tilbakekjøp av egne aksjer. Tilbakekjøp av aksjer blir ikke rammet av utbyttebeskatningen selv om effekten av tilbakekjøp er den samme. Bedriftene får en sunnere kapitalstruktur samtidig som de av eierne som har mer lønnsomme investeringsalternativer får frigjort midler ved salg av aksjer.


I praksis er det dermed ikke sikkert at politikernes ønske om høyere utbyttebeskatning vil øke skatteprovenyet. Taperen er som det oftest er, den vanlige småspareren. De som ikke har evne eller vilje til å tilpasse seg det nye regelverket vil oppleve at kapitalbeskatningen øker betydelig fra 1. januar 2006. For de øvrige kapitalmarkedsaktørene vil hjulene trille rundt som før. Tilpasninger har medført at kapitalmarkedets ressursallokeringsmekanismer fortsatt er inntakt. Det er herr Olsen og fru Hansen som igjen er ofret for at enkelte politikere skal kunne slå seg på brystet og si at ”kapitalistene” nå skal betale mer til fellesskapet.    

Kommentarer:
Postet av: hreidar

Forutsetter feilaktig at politikerne forflger rasjonalitet for samfunnets ressurser. Politikerne er bare opptatt av kjpe seg stemmer og da er dette et sikkert kjp. Det har vrt prvd uttallige ganger og gitt AP/ SV svrt mange stemmer ved alle etterkrigsvalg!

21.mar.2006 @ 12:11
Postet av: Guest

Hvilke konkrete/objektive rd vil du gi til vanlige smsparere slik at en kan tilpasse seg det nye regelverket

21.mar.2006 @ 12:35
Postet av: Andreas H.

Tar jeg feil, eller var Hyres Kre Willoch
en av hovedinitiativtakerne til denne dobbeltskatten ?

21.mar.2006 @ 12:51
Postet av: Lars

Er ikke ditt innlegg egentlig et argument for at endringen har virket etter hensikten? De samfunnsviktige allokeringsmekanismene i kapitalmarkedet er opprettholdt gjennom de nye inversteringsselskapene. Hvis midlene en gang tas ut fra investeringsselskapene for privat forbruk vil de vel mtte skatte etter den nye ordingen. Da balanserer en til en viss grad den urimeligheten at lnnsinntek beskattes med 30-40%, mens utbytte er skattefritt. Det var jo det som fltes s urettferdig for oss som lever av lnnsinnteker. De som satt p s mye kapital at de flyttet aksjepostene sine inn i investeringsselskap fr 31.12.2005, for tilpasse seg den nye skattereformen, kommer ikke inn under min definisjon av "vanlig lnnsmottaker" eller smsparer. Jeg m innrmme at jeg har store problemer med se den store problemstillingen her. "Storkapitalen" flyttes og flyter effektivt og samfunnsnyttig som fr, mens utbytte til privatpersoner beskattes n mer "rettferdig" og likt lnnsinntekt.

21.mar.2006 @ 13:05
Postet av: Kemner Klump

P trndersk kalles du ein sytpt.

Alle skal betale skatt. Ogs de som ikke har arbeidsinntekt men som tar ut store belp i utbytte. Synes det er flott de har gjort dette, og om du ikke liker det s kan du jo komme med et godt forslag til hvordan man kan gjre det annerledes.
Og da gr jeg utifra at du klarer skille mellom selskap og person.

Postet av: Magne

Ja. Det har virkelig virket etter sin hensikt. Smsparerne blir fldd. De velformuende har plassert aksjene sine i investeringsselskap. Sistnevnte betaler intet i skatt.

21.mar.2006 @ 13:24
Postet av: EU

Nr var det noe nytt at en krone beskattes flere ganger? Det har vi uten nevneverdig formue/utbytte/aksjegevinst etc. vrt vant til lenge.

21.mar.2006 @ 13:43
Postet av: Kommentar til Magne

Tror du har missforsttt litt her. Personen(e) bak et investeringsselskap betaler ogs skatt nr og hvis det tas ut utbytte derfra. Synes du det var mer rettferdig med tidligere ordning nr skattefritt utbytte var en mulighet?

21.mar.2006 @ 14:21
Postet av: karl

Dette var da en usedvanlig tpelig artikkel. Engstelsen for at kapitalen "fryser fast" i bedrifter som betaler lave utbytter er jo til le seg skakk av. Kapitalen blir der den kaster mest av seg. Blir utbyttet skattlagt m den kasto desto mere av seg i bedriftene for at dette skal vre en konkurransedyktig "havn" for kapitalen. Den eneste bekymring (utover det at kapitaleierne vil mtte betale mere skatt) er om eierne av kapitalen har andre og mere lukerative plasseringsmuligheter. Og verre var det ikke !

21.mar.2006 @ 14:30
Postet av: Trond

Karl, du glemmer at kapitalen kan fryses fast gjennom at meravkastningen i andre prosjekter er lavere enn utbyttebeskatningen ved ta pengene ut. Da blir de stende i selskaper de ikke ville blitt stende i uten utbyttebeskatningen.

21.mar.2006 @ 14:56
Postet av: Tore

Vel, det vil da vre mest fristende bruke pengene man allerede har tjent og betalt skatt av til private investeringer man selv har nytte av mens man lever, f.eks. hytte, bil, bt og feriereiser. Private smsparere er lei av igjen og igjen betale nye skatter av sin allerede beskattede nettoinntekt. Er det virkelig rettferdig at avkastning og utbytte av disse midlene igjen skal beskattes som vanlig lnnsinntekt. Ivesteringslysten forsvinner... iallefall for meg.

21.mar.2006 @ 15:00
Postet av: absolutt

Konklusjonen til denne artikkelen er ugyldig.

Modellen er slik at utbytte kun beskattes nr det gr til privatpersoner. Det finnes derfor ikke reelle begrensninger p flytting av kapital mellom selskaper nr det gjres av et investeringsselskap (som det jo ogs ppekes).

Nr slike begrensninger ikke finnes vil ogs de samfunsknomiske skadevirkningene vre fravrende.

S kan en alltids diskutere om personskatten er for hy eller for progresiv, men det er en diskusjon om fordelingspolitikk og har lite med hvor kapital gjr mest nytte for seg.

21.mar.2006 @ 15:05
Postet av: Jonny

"Alle skal betale skatt. Ogs de som ikke har arbeidsinntekt men som tar ut store belp i utbytte."

Hva med oss som har vanlig inntekt, og allikevel blir rammet av denne skatten? Jeg tjener 400 000 og m i r skatte 20 000 ekstra p grunn av den her idiotiske skatten. Jeg er verken rik eller allt for hyt avlnnet, men allikevel rammer den hardt. Fr vel si opp internet-koblingen eller no, sukk.

21.mar.2006 @ 15:06
Postet av: Trond

Absolutt har rett.... gitt at det bare er investeringsselskaper som mottar utbytte og deltar i emisjoner, men det er det jo ikke.

21.mar.2006 @ 15:15
Postet av: Stakkars Jonny

Skjnner godt at det fles surt mtte betale ekstra 20.000 i skatt. Samtidig tror jeg du forstr at det nye systemet fles mer rettferdig for de som ikke sitter med investeringer som gir 60-70.000 i utbytte i ret. Litt flsete sagt fr du glede deg over de skattefrie kronene du har ftt i utbytte til n og godta at utbytte og lnnsinntekt heretter beskattes likere. Forvrig vil det partiet som klarer innfre flat skatt, med lik beskatning av arbeid og kapital f min stemme for evig og alltid.

21.mar.2006 @ 15:28
Postet av: absolutt og Trond

Privatpersoner mottar utbytte og deltar i emisjoner. Er ikke poenget at privatpersoners kapitalinnteker og lnnsinntekter skal vurderes og beskattes mest mulig likt? Synes det er latterlig sutre over at det ikke lenger finnes mulighet for skattefritt utbytte. Hva er problemet Trond?

21.mar.2006 @ 15:36
Postet av: Trond

Premisset ditt er for det frste feil, ettersom utbytte alltid har vrt skattlagt. Skatten har blitt betalt av selskapet, og ettersom jeg eier selskapet, er det min kapital skatten blir betalt av.
For det andre er poenget at nr jeg som privatperson m betale skatt av utbyttet, vil jeg la mer penger enn ndvendig st i selskapet, og det er penger jeg ellers kunne brukt til nye investeringer andre steder.

21.mar.2006 @ 15:40
Postet av: Ulf

Hva er likt? Skatt p kapitalavkastning er 28% og p lnnsinntekt hyere, men kapitalavkastningen gir deg ikke pensjonspoeng.
Sammenlikner man epler og epler her?

21.mar.2006 @ 15:47
Postet av: Ulf

Hva er likt? Skatt p kapitalavkastning er 28% og p lnnsinntekt hyere, men kapitalavkastningen gir deg ikke pensjonspoeng.
Sammenlikner man epler og epler her?

21.mar.2006 @ 15:47
Postet av: Ritchey

Helt utrolig at de fleste som kommenterer her ikke har fortsttt at man ogs fr betalte skatt av utbytte, at det her er snakk om dobbelskatt! Bare at n skal selskapene (som fr) betal og s skal vedkommende som tar utbytte skatte igjen.
Fint og flott at s mange synes det er bra, men poenget med artikkelen s vidt jeg kunne se var at dette vil fre til mindre investeringsvilje i nye selskaper og ider.
AS Norge vil etter min mening bli svekket, og staten vil egentlig ikke f en krone mer rutte med nr alt blir summert. NB! Jeg tenker ikke p i r men langsiktig 2-5 r (vel mellomlangsiktig). Det vil aldri g tjene mer p fl andre, jeg hper ikke det ihvertfall! Og nei jeg er ikke rik og jeg jobber mye, men det vil ikke si at jeg er sjalu p de som har og at jeg nsker mer til meg p bekostning av andre. Ikke snn!

21.mar.2006 @ 16:01
Postet av: Ser fortsatt ikke problemet til Trond

Det er korret at selskapet alltid har betalt skatt av utbytte. Og selskapet kan fortsatt investere kapital i andre selskaper. Som person m en ikke skatte av investeringer selskapet gjr fr det gir eier(ne) utbytte fra sine investeringer. At en person som tidligere kunne dytte kapitalen sin inn i diverse selskaper, la selskapene betale utbytteskatt (begrenset sammenliknet med skatt p inntekt) og siden f ta ut skattefritt utbytte, n m betale utbytteskatt synes jeg er helt OK.

21.mar.2006 @ 16:11
Postet av: Les artikkelen igjen Ritchey

Pengene til investeringer finnes der fortsatt. De er bare flyttet inn i investeringsselskaper. Og ja jeg er misunnelig. Det fltes blodig at en stakkar med 2mill i ln p huset og lusne 600.000 i lnn skal betale 200.000 i skatt, mens en som har plassert usle 20.000.000 i aksjer skulle kunne f skattefritt utbytte p f.eks 600.000, sikkert mye mer (Jada, selskapene betaler ogs skatt)

21.mar.2006 @ 16:24
Postet av: Olaf

Hva blir neste nummer p plyndringsfronten ?

21.mar.2006 @ 16:41
Postet av: ystein

Hvorfor er det ingen som snakker om den dobbeltbeskatningen vi i alle r har hatt av aksjegevinster: Frst betaler bedriften skatt av overskuddet (28%), og siden betaler aksjonren skatt av verdistigning i aksjen dersom overskuddet tilbakeholdes (28%). Tilsammen utgjr dette ca 48% av overskuddet. Vi har mao hatt et skattesystem som har oppmuntret til betale utbytte kontra holde tilbake midler for reinvesteringer. Hvis vi skal flge Falnes' logikk skulle det derfor vre slik at norske bedrifter tidligere har blitt betydelig underkapitalisert. Innfring av utbytteskatt bidrar til jevne ut noe av denne forskjellen.

Dernest blir det selvflgelig en helt annen diskusjon om den totale beskatningen av bedriftsavkastningen er for hy. Men er det ett valglfte som de rd-grnne ser ut til overholde s er det vel et betydelig kt skattetrykk for alle med kapitalinntekter og mer enn middels lnnsinntekt.

21.mar.2006 @ 16:57
Postet av: Thias

ystein!
Det har aldri vrt dobbelt beskatning av tilbakeholdt kapital ved realisasjon av aksjer. Dette har vrt justert for gjennom RISK systemet. Ved salg ble gevinsten justert ned med det som lovlig kunne vrt delt ut som utbytte. Det ble etter de gamle reglene ikke forskjellig beskatning om en delte ut utbytte og s foretok salg eller solgte til tilsvarende hyere pris uten utbytteutdelingen frst.

Forvrig legger skattereformen opp til kt beskattning for uttak p personlig hnd og insentiver til holde kapital tilbake i virskomhetene. Samtidig har fritaksmodellen gjort det like attraktivt som tidligere reinveste overskudd i en virksomhet eller i andre virksomheter. Fornuftig!

21.mar.2006 @ 17:37
Postet av: Asbjrn

En god artikkel skrevet av K. Falnes! Er selv skalt aktiv akjsonr i en middles liten bedrift, og for vr del (som eiere) er ikke aksjeutbytte fra egen innsats i bedriften lenger noen motivator. Har ogs vrt grundig lei av hre om "skattefrie utbytter" siden omleggingen til delingsmodell i 1992, der journalister har vrt noks konsekvente i sin sprkbruk, men ogs skuffende nok brukt av politikere p hyresiden som man skulle kunne forvente en mer korrekt sprkbruk fra. Konsekvensene for vrt firma blir i tilfelle en oppbygging av "passiv kapital" i selskapet. Men at en masse folk som kommenterer ikke skjnner at det alltid har vrt betalt skatt av utbytte, og at utbytte frst kan regnes av BESKATTET overskudd (28% p brutto overskudd, og s 28% av utdelt utbytte betalt av selskapet p vegne av mottaker) er forstelig, p grunnlag av den sprklige slarvingen til og med Hyre- politikere har tillatt seg i 14 r! Men det vesrte med det hele er den vinglingen som ulike sammensetninger i Storting og regjerings- seminarer av ulike avskygninger legger for en dag, som gjr langsiktige strategier omtrent umulig legge.

21.mar.2006 @ 19:07
Postet av: Trond

Poenget er at jeg n er villig til ta ut mindre utbytte enn fr, siden jeg m betale mer skatt av det enn fr. Og nr jeg tar ut mindre utbytte, s kan jeg investere mindre penger i andre prosjekter. Det kan da ikke vre srlig vanskelig forst?

21.mar.2006 @ 19:45
Postet av: Per

Jeg syns innledningen og konklusjonen hang p greip, jeg, og ligger godt innenfor resultatene vi har sett tidligere fra samme regjeringstype: De sier de tar storkapitalen, mens lnnsmottakeren fr svi. Det skjedde med reduksjon i rentefradraget, i alle andre fradrag som ble flyttet fra brutto- til nettoinntekt, og i de rvisse spillene med lnnsoppgjr og rentesats. Fr vi et godt lnnsoppgjr trekkes kjpekraften inn med ket rente. Og DET har Stoltenberg engang uttalt var god og villet politikk. Rammer dette kapitaleierene (som jo tross alt srger for arbeide9 eller oss som har lnnsinntekt? Snart m "folket" skjnne at "folkeregjeringa" ikke er for "folk flest".

21.mar.2006 @ 20:28
Postet av: Harry

Kre Willoch far til utbyttebeskatningen? Nei, det er nok ikke rett, min gode mann.

21.mar.2006 @ 23:36
Postet av: ORM

Problemet dersom man lever av kapitalinntekt er at du ikke fr verken pensjonspoeng eller sykepenger dersom du blir syk. Man hensyntar heller ikke formuesskatten. Et eksempel:

Du har investert 5 millioner kroner i et selskap som gir 250 000 i utbytte, alts 5 %. Av dette betaler du n ingenting i utbytteskatt, men m betale 30000 i formuesskatt. Tar du med 20 % utbytteskatt vil du i dette eksempelet betale 80 000 i skatt, en skatteprosent p 32 %. Dette uten noen som helst pensjonspoeng eller sykepenger hvis du blir syk.

Det finnes ingen som betaler 32 % av en inntekt p 250000 av vanlige lnnsmottagere.

Enda verre blir det dersom vi tar med bedriftsbeskatningen i dette bildet. Bedriften vil mtte generere et overskudd p ca 350 000 for kunne betale ut 250000 i utbytte (etter skatt). Det vil da si at skatten i dette tilfelle blir p 180 000 kroner. Eller nesten 50 %!

Jeg skulle likt se p den personen som betaler 50 % skatt av en inntekt p 350 000, uten f pensjonspoeng og sykepenger dersom en blir syk!

22.mar.2006 @ 00:37
Postet av: Nilsen

ORM: Unnskyld meg, men stopper inntekten din p 250.000kr i ret som i ditt eksempel hvis du blir syk?

Hva tror dere folk egentlig at sykepengene er for noe?! Skal dere ha sykepenger for en investering som ikke slutter gi avkastning?

Og har du investert 5 mill i et selskap, og velger ha dine 5 mill der - ja, det betyr at selskapet m vre verdt satse p, at det stiger i verdi. Etter 20 r fr du rd til investere nye 5 mill i et nytt selskap. Det er vel omtrent det jeg m bruke p bli kvitt de 1.5 millionene jeg har p konto - de med minus foran.

Poenget er vel at de som arbeider 8 timer til dagen store deler av ret ligger p gjennomsnittlig 350.000kr i ret, og betaler gladelig sine kroner i skatt - mens de med 5 mill, som strengt tatt ikke behver gjre noe annet enn st som eiere for disse pengene, ikke vil betale.

Skjnner problematikken i at en betaler mye i skatt med dette regnestykket. Men du har faktisk 5 mill. Det er en fryktelig verden vi lever i, gitt.

22.mar.2006 @ 02:27
Postet av: Kristian Falnes

Takk for mange gode innspill og tilbakemeldinger.

Til Guest: Sparing i aksjefond vil vre et godt alternativ for vanlige smsparere. Aksjefond blir ikke rammet av utbytteskatten og utbytter som fondet mottar blir reinvestert. Skatten blir utsatt til den dagen du realiserer gevinsten.

Til K. Klump: Innlegget mitt var ikke ment som noe kamprop mot utbytteskatt. Blir derfor litt sr nr du kaller meg for "sytpt". Innlegget var snarere ment som et forsk p avlive mytene om at n betaler "kapitalistene" mer til fellesskapet.

22.mar.2006 @ 10:03
URL: http://www.skagenfondene.no
Postet av: Etti

Hva med oss pensjonister/kvinnelige som har satset litt i fond og aksjer. Utbytte er ikke noe du kan "ta ut", du fr tilsammen kansje kr 2500,- i ret som utbytte. Det verste for oss er om vi holder p fond som stiger og at vi da vil selge: til n mtte passe p kunne betale skatten for dette. Har 20 r (er mor og var hjemme i flere r med 3 barn) med god opptjening for pensjon trudde jeg (ansatt privat 3 r, militret 5 r,oljen 15 r , n er det snakk om at minstepensjonen skal heves til omtrent det niv som jeg er p n. Forstr vi lever i en annen verden.

22.mar.2006 @ 10:05
Postet av: morten

innlegget var for komplisert skrevet. du m fremstille innholdet ditt enklere. da vil du f strre gjennomslagskraft.

22.mar.2006 @ 11:29
Postet av: ORM

Kjre Nilsen:

Du forutsetter at du faktisk har overskudd. La oss si at du et r faktisk taper 100 000 kroner. Da vil du st med 0 i inntekt og betale 30 000 i formuesskatt.

Ja Nilsen. For veldig mange bedriftseiere i Norge er det faktisk realiteten at de mister all inntekt dersom de blir syke. De har overhode ingen rettigheter og m til ytterste konsekvens selge verdiene sine for overleve og betale skatt!

Du forutsetter ogs at de 5 millionene lett kan omgjres i kontanter. Det er det selvflgelig ndvendigvis ikke.

Merk: Jeg er ingen person som kun lever av kapitalinntekt. Men jeg har flere venner som gjr det, og de blir forferdelig urettferdig behandlet! Det er faktisk et ftall av bedriftseiere i Norge som er store kapitalister.

ORM

22.mar.2006 @ 14:22
Postet av: ORM

Kjre Nilsen:

Du forutsetter at du faktisk har overskudd. La oss si at du et r faktisk taper 100 000 kroner. Da vil du st med 0 i inntekt og betale 30 000 i formuesskatt.

Ja Nilsen. For veldig mange bedriftseiere i Norge er det faktisk realiteten at de mister all inntekt dersom de blir syke. De har overhode ingen rettigheter og m til ytterste konsekvens selge verdiene sine for overleve og betale skatt!

Du forutsetter ogs at de 5 millionene lett kan omgjres i kontanter. Det er det selvflgelig ndvendigvis ikke.

Merk: Jeg er ingen person som kun lever av kapitalinntekt. Men jeg har flere venner som gjr det, og de blir forferdelig urettferdig behandlet! Det er faktisk et ftall av bedriftseiere i Norge som er store kapitalister.

ORM

22.mar.2006 @ 14:22
Postet av: ORM

Kjre Nilsen:

Du forutsetter at du faktisk har overskudd. La oss si at du et r faktisk taper 100 000 kroner. Da vil du st med 0 i inntekt og betale 30 000 i formuesskatt.

Ja Nilsen. For veldig mange bedriftseiere i Norge er det faktisk realiteten at de mister all inntekt dersom de blir syke. De har overhode ingen rettigheter og m til ytterste konsekvens selge verdiene sine for overleve og betale skatt!

Du forutsetter ogs at de 5 millionene lett kan omgjres i kontanter. Det er det selvflgelig ndvendigvis ikke.

Merk: Jeg er ingen person som kun lever av kapitalinntekt. Men jeg har flere venner som gjr det, og de blir forferdelig urettferdig behandlet! Det er faktisk et ftall av bedriftseiere i Norge som er store kapitalister.

ORM

22.mar.2006 @ 14:22
Postet av: Olaf

"Sosialisme er den mislykkedes filosofi, uvitenhetens trosbekjennelse og misundelsens
evangelium. Dens dyd bestr i en jevn fordeling av all elendighet."
Winston Churchill

22.mar.2006 @ 16:02
Postet av: Nilsen

ORM:

Forklar meg hvorfor en mister utbytte i ditt eksempel hvis en blir syk?

Og hvis en driver egen sjappe som betaler ut utbyttet, hvorfor ikke da like greit ta ut lnn nr det er s fryktelig betale utbytteskatten?

22.mar.2006 @ 16:03
Postet av: Andreas H.

Kre Willoch initiativtaker.
Da har jeg tydeligvis bde sett og hrt galt

22.mar.2006 @ 16:09
Postet av: Lisbeth

Hei!
Takk for innlegget. Det er fint at noen sier fra.

Jeg skulle nske at regjeringen slutter vre mer opptatt av symbolpolitikk enn hvordan det rammer. Jeg jobber 80 % stilling med ca. 220 000 kroner i lnn. Selv da jeg jobbet i full stilling tjente jeg dessverre aldri nok til vre i nrheten av tjene nok til f toppskatt. Fordi de fleste som har aksjer tjener mye mer enn meg, skal jeg f en veldig hy skatt, langt hyere enn om jeg hadde ftt det som lnn. Utbytteskatt og formueskatt.

Burde ikke vi som ikke tjener s mye f omgjre utbytte til lnn inntil det eventuelt blir s hyt at det blir ulnnsomt? Dersom man hadde nsket skjerme smsparerne hadde man gitt et fribelp, noe som hadde betydd noe for smsparerne men som ikke hadde blitt merkbart for Hagen, Stray Spetalen, Hegnar m.fl. Regjeringen snakker om de rikeste, og bryr seg ikke om at mange som ikke tjener s mye blir med i dragsuget.

Den samme regjeringen, som later som de vil ramme de rikeste med dette, og som i planleggingen av neste rs statsbudsjett har gitt uttrykk for at aksjeeierne skal beskattes enda hardere, hvorfor har de s rrende omsorg for den samme gruppen p andre omrder?

Hvem er det som skattefritt kan selge hytter med millionfortjeneste skattefritt etter noen r, vaskehjelpen eller han med flere hundre millioner kroner i et investeringsselskap? Dersom vaskehjelpen i det hele tatt hadde rd til en hytte hadde det nok vrt en av beskjeden strrelse og standard.

I forbindelse med den nylig avholdte btmessen fikk en vite at salget av store, svrt dyre luksusbter hadde kt kraftig de siste rene, med lnefinansiering fr direktren skattefradrag for luksusen sin, her stiller regjeringen generst opp med skattefradrag fra allerede lave renter hvor inflasjonen dekker en del av den, er slikt riktig? Fikk vaskehjelpen tilsvarende skattefradrag? Selvflgelig ikke, hun hadde ikke rd til kjpe en slik bt med sin lnn, og fikk da heller ikke noe skattefradrag.

P sparekontoen hvor hun har lagt av litt penger fr hun litt renter, men hva skjer med dem? Inflasjonen tar det meste av det, og nr skatten av dette (ogs skatt av inflasjonen) er betalt, er det knapt noe igjen. Hun tenkte kjpe noen aksjer i hp om g overskudd, men n er skatten blitt s hy at hun har sltt det fra seg.

Apropos det man hrer at det er s hy skatt p lnn i forhold til kapital, det mener jeg er helt feil.

Hvor mange er det som snakker om at lnn gir rettigheter til feriepenger, sykepenger, ufretrygd, arbeidsledighetstrygd, fdselspenger, adapsjonspenger, lnn under velferdspermisjoner mv. Minstefradrag gjelder ikke kapital. For meg som ikke betaler toppskatt betaler jeg langt mer skatt p aksjene enn av lnna, bde utbytteskatt og formueskatt, enn av lnnen. Marginalskatten p lnna er 35,8 prosent, p aksjeutbyttet er det ca. 48 prosent fra frste krone. Nr skal jeg f pensjonspoeng p dette?

Jeg synes det er merkelig at et parti som SV, som snakker om milj, er s glad i hy formueskatt som jo oppmuntrer til kt forbruk og kt press p miljet.

22.mar.2006 @ 18:33
Postet av: Nilsen

Kjre Lisbeth.

La oss begynne med direktren som lnefinansierer bten sin. Du vet det at nr han fr skattefradrag for pengene han har lnt, s er det bare 28% av de 100% han betaler i renter? Han betaler forsatt 72% i renter p det lnet.

Banken han har ln i, tar sikkert 1% av rentene eller der omkring. Av den 1% de tar, m de skatte 28%, for det er inntekt.

Hvis den samme direktren har like mye i renteINNTEKTER det ret, i rent kroner og re, s m han betale 28% skatt p det.

Er det urettferdig? Jeg synes det er hyst rettferdig.

Det gir ogs anledning for slike 'fattiglus' som oss til ta opp husln, og f 28% av alt vi har betalt i renter igjen p skatten.

For 5 r siden betalte jeg nesten 150.000kr i renter hvert r, 28% av disse fikk jeg igjen p skatten, slik at min inntekt ble nedjusternt voldsomt, og halvverte skatten min ved huskjp. Da var renten 8,6% og 8,1% (vekslende), og 2,5 ganger s hg som i dag.

MITT skattefradrag p dette huset gjorde at jeg kunne ha rd til et slikt hus. Det skattefradraget jeg fr, er ogs finansiert av de som har mye penger og m BETALE 28% skatt av sine renteinntekter.

Her er det en vakker balansegang, og den er ytterst rettferdig.

Ut i fra slik du skriver, s er du serdeles venstreradikal. Du disser vr lyserde regjering p punkter de str for.

Nr du selger ditt hus eller din leilighet, vil du ogs f skattefritt sitte igjen med fortjenesten. Det gjelder ogs ALLE andre som bor i sitt eget hus og hytte.

Derimot s gjelder det ikke for dem som IKKE bor i sitt hjem. De m betale 28% skatt p alle inntekter de har p boenheten, samtidig s de m betale, hvis jeg ikke tar helt feil, 48% skatt p fortjenesten av et eventuelt salg (syntes hre at denne var justert opp til 48%, kan noen verifisere dette?).

Hvor er det du er bitter hen - er du bitter p at noen har mer penger enn deg? Eller er du bitter p at de som faktisk er s heldige eller s flinke fr mer betalt enn deg?

22.mar.2006 @ 20:25
Postet av: Trond

Nilsen, hvis jeg eier min egen virksomhet, hvor jeg er eneste ansatt, s kan man vel med rimelig grad av sikkerhet forutsette at avkastningen p investeringen min blir ganske s stusselig hvis jeg blir syk i f.eks 1 r, eller hva? Du forutsetter at jeg gr med overskudd uansett, og at alle aksjonrer kun er passive investorer.
Det er vel heller ikke s vanskelig tenke seg at jeg velger ikke ta ut lnn, rett og slett fordi jeg ikke p forhnd vet hvordan ret kommer til bli, og derfor nsker kunne ta ut utbytte etter at regnskapet er gjort opp i etterkant.

22.mar.2006 @ 21:09
Postet av: Lars T

Artikkelen har fullstendig uteglemt at aksjonr- og fritaksmetoden har avlst gjennomhullede delingsmodellen og de kompliserte RISK-reglene.

De som frst og fremst og over alt annet taper p aksjonrmodellen er de som tidligere har tilpasset bort fra delingsmodellen, dette er IKKE den vanlige mann/smsparer.

Skjnner dere i det hele tatt hva den gamle "delingsmodellen" innebar? Antakeligvis ikke (heller ikke artikkelforfatteren), da mener jeg man heller ikke har noe grunnlag for mene noe om aksjonrmodellen.

22.mar.2006 @ 21:32
Postet av: Trond

N dreier vel denne artikkelen seg om virkninger av dobbeltbeskatning, ikke om delingsmodellen var bedre eller drligere enn den nye.
Det er riktig at delingsmodellen var gjennomhullet og man tilpasset seg, men skatt p utbytte vil likevel fre til en innlsningseffekt.

22.mar.2006 @ 21:46
Postet av: Kristian Falnes

Til: Lars T.
Er helt enig med deg i at den gamle delingsmodellen virket "blodig urettferdig" ved at aktive eiere ble diskriminert i forhold til passive eiere. Jeg har ogs sansen for at RISK-reglene er erstattet med "skjermingfradrag". Min hensikt var ikke foreta en full evaluering av det nye og gamle skattesystemet for aksjeselskaper/aksjonrer, men pirke litt bort i noen av utbyttebeskatningens "myter".

22.mar.2006 @ 22:02
URL: http://www.skagenfondene.no
Postet av: Stig

Utbytteskatten vil bli en klamp om foten i samfunnet fremover!

De aller fleste lnnsmottakere i norge jobber i sm og mellomstore bedrifter. Disse som stort sett er aksjonrer i selskapene er en del av den daglige driften og skaper arbeidsplasser for deg og meg! Hvordan skal grunderspirer noen gang klare kvitte seg med privat gjeld og garantier (hus og familie er stort sett lnt opp til over pipa) gitt til banken for f ln til skape arbeidsplasser, de fleste selskaper gr negativt flere r fr noen som ligner ett overskudd kan vises... for ikke snakke om hvor lang tid det tar fr revisoren godtar at et utbytte blir gitt! Ved dobbeltbeskatte dette vil det g enormt mye lengre tid for f noe ut av det som krever sin mann 24t i dgnet for holde arbeidsplasser trygge og f litt tilbake. Hvem med sine fulle fem vil risikere hus familie, anseelse i lokalsamfunnet for begi seg inn p noe nesten garantert vil knekke dem? Men gr det ikke er det sikkert alltid plass til noen flere arbeidstakere i offentlig sektor!

Til slutt vil jeg gi en takk til alle som er ute der hver dag faktisk skaper disse "oppholdsteder" for folk flest mens barna er i barnehagen for de sm.. Dere er verdt hver eneste krone dere kan f ut av innsatsen deres.

22.mar.2006 @ 23:12
Postet av: Nilsen

Trond:

Joda, men det blir p en mte et helt annet eksempel. Det var snakk om utbytte av 5 mill her. drive en bedrift som gr med svak likviditet og uante fremtidsmuligheter, s br en kanskje vurdere noe annet.

Dessuten er det jo slik at aksjeselskap br en jo ha for f nettopp den sikkerheten hvis en skal bli syk. Og utbytte er vel ment som et gode for eiere som vil ha noe igjen for sitt engasjement i en bedrift. Du kan like godt betale ut lnnen din p slutten av ret som gjennom hele ret. S jeg skjnner ikke helt hva som er problemet i din sammenligning.

Det gjelder forvrig ogs lnn fra et enkeltmannsforetak ogs.

23.mar.2006 @ 02:03
Postet av: Nilsen

Grrrr, beklager, stryk den siste linjen min der, bare jeg som er p tur :-)

23.mar.2006 @ 02:04
Postet av: Lurifaks

Vi har et prinsipp vi skal flge nr vi utformer skatteregler. Og det er at man skal skatte etter evne.
Investorer investerer fordi de har mer penger enn de trenger til daglig forbruk.
Alts,- det burde vre innlysende at disse menneskene har stor skatteevne.
De skulle da flgelig betale mye skatt. Hvilket de ikke gjr fordi Norge er et av verdens mest kapitalistvennlige land.
Bare s det er sagt. Investorer driver pengeflytting. De skaper ingenting.
Pengefolk bruker egne midler bare unntaksvis nr de skaper arbeidsplasser ( nye virksomheter).
Mesteparten blir lnt i ly av et AS eller lignende. Tidligere nr folk flest som det heter betalte jordklodens hyeste renter passet det businessfolket lne i utlandet til lav rente.
Resten av pengene kom i regi av gratis kommunale tomter,offentlige tilskudd, etc.
Hyt kvalifisert arbeidskraft fikk de gratis. Ferdig utdannet av det flotte gratisbaserte offentlige skoletilbudet som medfrer at man begynner yrkeslivet med nrmere 1 mill. i studiegjeld.
Hvis Kristin og co. har tenkt legge inn en sosial profil vedrrende beskattning kan de begynne med de tuseners av tidligere nringsdrivende som har ftt livet sitt delagt av urholdelige, samt skjnnslignede skatter.
Den type beskattning, og ikke minst innfordning har vel tatt livet av flere mennesker enn det gikk med i Norge ilpet an 2. verdenskrig.

23.mar.2006 @ 10:37
Postet av: ORM

Nilsen:

Ja resultatet n er at de m ta det ut i lnn i stedet. Tidligere var det omtrent lik skatt p kapital og lnn dersom man ser bort i fra toppskatt. Arbeidsgiveravgift kom i tillegg, men dette var en del av pensjonsgivende inntekt.

Mitt eksempel var si at utbytte i norge n blir skattet langt hyere enn arbeidsinntekt, og mye mer urettferdig.

Resultatet blir:
Frre reinvesteringer
Frre kapitalister til skape arbeidsplasser

S i stedet for skape et rettferdig skattesystem har egoistene endelig vunnet! Trist men sant.

ORM

23.mar.2006 @ 13:49
Postet av: Lisbeth

Nilsen;
du kommenterer mitt innlegg om at jeg synes det er urimelig at en som kjper en dyr luksusbt fr skattefradrag for det, og begrunner det med at dersom den samme har like mye i renteinntekter m de skatte for det i inntekt. Det er selvflgelig hytlnte som i stor grad kjper slike bter, og nyter godt av gunstige skatteregler for ln, og det er liten grunn til tro at vedkommende har tilsvarende belp i renteinntekter, en kan ikke regne med at han fr det tillegget.

Jeg fler ikke at den renten som skal til for dekke inflasjon og formueskatt er inntekt, jeg mener kun det som eventuelt er igjen nr dette er dekket burde regnes som inntekt, alts ikke det som skal til for opprettholde kjpekraften.

Poenget mitt er at renter for finansiere luksus helt og holdent burde behandles som en privatutgift, og burde ikke ha noe i skattesystemet gjre. Staten og kommunene har s mye annet de heller burde prioritere enn vre med p finansiere privat luksus. Og hvorfor skulle man gjre det nr man samtidig snakker milj? Lnefinansiert forbruk til luksus er faktisk med p legge press p miljet.

Det samme mener jeg med luksushytter. I Dagbladet i dag str det om en hytte hvor peisen alene koster 500 000 kroner, hvorfor skal vedkommende kanskje f flere millioner skattefritt dersom han selger den om noen r mens aksjonren skal betale ca. 48 % i skatt?

Du skriver:
"Ut i fra slik du skriver, s er du serdeles venstreradikal. Du disser vr lyserde regjering p punkter de str for."
Jeg kan fortelle deg at din konklusjon er totalt feil. Jeg er ikke venstreradikal i det hele tatt. Jeg har stemt p tre ulike partier opp gjennom rene, det er Venstre, Kristelig folkeparti og Senterpartiet. S der tok du helt feil. Jeg vuderte Senterpartiet i r siden jeg nsket f inn vedkommende som hadde frsteplassen i mitt fylke, men siden jeg ikke nsket en rd-grnn regjering valgte jeg ett av de andre.

Du skriver ogs:
"Hvor er det du er bitter hen - er du bitter p at noen har mer penger enn deg? Eller er du bitter p at de som faktisk er s heldige eller s flinke fr mer betalt enn deg?"
Jeg er ikke bitter, men jeg er for rettferdighet i skattesystemet, og slik synes jeg ikke det er. Slik det er i dag fler jeg at man utad vil ha det til se ut som man tar inn hy skatt fra "storkaksene", slik som omtalt i Dagbladet i gr, mens det i stor grad er smsparerne som rammes i stedet, de som ikke bruker skatteadvokater og andre rdgivere til hjelpe til minimalisere skatten for seg.

Jeg synes man burde hre p professor Terje Hansen som hadde oppslag i Dagbladet i gr. Han er nok ikke blitt professor innenfor dette ved en tilfeldighet, kanskje har han rett og slett god greie p det omrdet han jobber med, og jeg mener han har mye mer oversikt over virkningene av skattereglene enn det de politiske lederne i regjeringen har.

23.mar.2006 @ 15:03
Postet av: Trond

Lurifaks, du skal ikke bestemme deg for hva du mener da? Frst sier du at investorer har mer penger enn de trenger, og s sier du at de ikke bruker egne penger fordi de har lnt dem. Skal de lnte pengene da inng i beregningen av skattevne mener du? Lner du 1 million, s blir vel ikke de pengene lagt til inntekten din eller hva?

Hele innlegget ditt er forvrig preget av sludder:
* hyt kvalifisert arbeidskraft er vel neppe gratis, ettersom man vel ofte betaler lnn?
* kan du nevne 1 person blant Norges 400 rikeste som har tjent sine penger takket vre offentlige tilskudd og gratis tomter?
* du som ikke trenger kapital for skape noe kan vel forske bygge en bil kun med din arbeidskraft? Deler, strm, lokal osv behves jo ikke i dine resonnementer.

Skjerp deg.

23.mar.2006 @ 15:10
Postet av: Lurifaks

Til Trond!
Bland ikke sammen investorer og grndere. Det er to forskjellige raser.
At du ikke har ftt med deg prinsippet i beskattningsintensjonen er ikke min feil.
Nr vi snakker om arbeidskraft forutsetter vi at de ansatte har med seg kunnskap inn i bedriften. ( alts bedriften slipper koste p dem utdanningen).
Jeg har ikke nevnt noe om de 400 rikeste. For det jeg vet s har de knapt skapt noen arbeidsplasser.
Det siste argumentet ditt kan du bruke til sl deg selv i hode med.
Forvrig er det trist hvis slike som deg ikke vet hva en bedrift er for noe.

23.mar.2006 @ 16:07
Postet av: patbate

De hersker ingen tvil om hvem som kommer drligst ut av dette, det er smsparerne og de andre som ikke har muligheten til tilpasse seg. Maken til symbolpolitikk fra arbeiderpartiet og sv skal du lete lenge etter. De med mye kapital vil selvflgelig kanalisere alle sine aktiva inn i investerinsselskaper og i s mte unng skatt. Det vil by p sm problemer for disse unng skatten i lengden ved sm skattetriks, noe smsparerne ikke vil ha mulighet til.

Synes synd p alle arbeiderne som n tror at n skal endelig pengeflytterne taes. I stedet er det eierne av sm og mellomstore bedrifter som fls slik at arbeiderne mister jobben sin. Glad jeg ikke trenger skatte til Norge p mange r!

24.mar.2006 @ 02:22
Postet av: Trond

Til Lurifaks:

1) Ja, passive investorer og eiende grundere er ulike raser, men de fr da vitterlig samme beskatning av utbytte. Hele denne diskusjonen dreier seg om innlsningseffekten av utbytteskatt, og den skiller ikke mellom om jeg er investor eller grunder.
2) Bedriften slipper betale for utdannelsen til de ansatte, men denne utdannelsen er jo reflektert i hyere lnn. Utdannelsen er derfor ikke gratis for bedriften.
3) Hvis de rikeste som har skapt bedrifter ikke har skapt arbeidsplasser, hvor har da de ansatte kommet fra? Detti ned fra himmelen?
4) Jeg kan godt bruke argumentet om at du ikke klarer skape en bil kun med din arbeidskraft til sl meg selv i hodet, men du sliter likevel med argumentere for hvordan du skal klarer produsere bilen uten kapital. Hvis du trenger kapital for produsere bilen, er du avhengig av investorer for f skapt noe, og hele din argumentasjon om de kun er papirflyttere faller i fisk.
5) Siden jeg er s naiv, kan du vel fortelle meg hva en bedrift er?

24.mar.2006 @ 09:31
Postet av: Torbjrn

N m folk slutte klage. Norge flommer over av penger, gr s det suser, og folk kjper hytter, bt og bil, som om det var like vanlig som skifte truse. Betal skatt med glede. De som rammes her har overflod fra fr, og det er som regel de som klager mest.

26.mar.2006 @ 21:15
Postet av: Jens

Politikerne fr det som de vil. Holding er opprettet, og frste selskap utenfor Norge er registrert. Og, det er IKKE for unng skatt og kjpe feit bil, men for ha flere penger igjen til nye prosjekter (som kanskje tilogmed kan skaffe flere arbeidsplasser). Misunnelsen lenge leve :-/

27.mar.2006 @ 16:22
Postet av: Takk Jens

Det er en lidelse lese seg gjennom innleggene ? Til tross for min fornektelse, blir jeg stadig overasket over misunnelsen som rr, fornektelse for at nordmenn ikke er misunnelige, bare litt dumme ? men hvor ?trangsynt? kan man bli ? med noen f unntak, hvorfor ?gidder? dere logge dere inn p en portal som omhandler konomi, nr dere til syvende og sist ikke forstr hva dere leser og langt mindre klarer henge med i den konomiske ?karusellen? - unner dere alt det beste, s hvorfor logger dere ikke dere inn p for eksempel VI-menn eller annen litteratur, som ikke utfordrer deres intellekt. Som konom, hadde jeg lyst til kommentere artikkelen, men etter en gjennomgang av kommentarene, innser jeg det blir som lese latin for barn ? uforstelig for de fleste ? fryder meg over at jeg har det litt bedre og konomisk mer romslig enn folk flest, og hper at jeg med det har forkludret dagen for noen som ?gidder? vre misunnelig p meg. Takk!

28.mar.2006 @ 12:27
Postet av: Kristin

Det synes som man diskuterer pavens skjegg her. Utbytteskatten er primrt rettet mot den effekten man hadde av at skatteytere i frie yrker omklassifiserte inntekter fra arbeidsinntekt til kapitalinntekt. De reelle kapitaleiere i dette landet har lenge fr endringen trer i kraft innrettet seg slik at de har tatt nok personlig utbytte for resten av livet og livet til de kommende generasjoner. Dessuten vil skjermingsrenten for disse i de fleste tilfeller gi nok "skjerming" til at disse har nok til sitt private forbruk via normalavkastningen, som kan tas ut uten dobbel skatt.
Problemstillingen for regimet i Norge er skaffe gode vilkr p kapitalskatt sett i forhold til skattereglene i konkurrerende land. Penger kan flyttes enkelt, men arbeidsplasser og mennesker er mindre flyttbart, og kan sledes beskattes hardere. Sledes vil et land som Norge, med sine ambisjoner om stort offentlig forbruk og velferd alltid vre preget av hy skatt p arbeid og forbruk, og konkurransedyktige vilkr p kapitalskatt. Via investeringsselskaper har kapitaleierne akkurat den samme skattebyrde og handlefrihet som fr og investerer der de mener de fr best avkastning som fr. Men tiden for fete private utbytter er over for n,.... inn til et annet skatteregime setter inn. De ekstra milliarden i utbytteskatt tror jeg vi kan avskrive. Det er den store hop "vanlige lnnsmottakere" som fortsatt skal betale det meste av skatten i dette landet. Resten er realpolitikk og politisk retorikk, men det virker jo som velgerne fortsatt lar seg lure. Valla ligger med brukket rygg og sier de rike m "tas" og betale mer skatt. Hagen ler hele veien til banken og har akkurat bestilt ny lear jet. Jada. Neida.

28.mar.2006 @ 21:14
Postet av: TomK

Dette innspillet fra vr nye regjering, viser i korthet kun en ting, nemlig at hele skattepolitikken skal styres av spill for galleriet. De "rike" skal taes, uten at motivet er noe annet enn ren misunnelse.Pengene behver vi ikke i statskassa, da det jo renner over der fra fr.
Dessuten kommer statskassa ikke til f inn mange kronene heller, da man med veldig enkle grep kan unng hele problematikken. Det at man igjen og igjen gr for "misunnelsespolitikken" fra SV og AP, er jo ingen overraskelse, men det kommer til bli deres dd, heldigvis!

30.mar.2006 @ 07:38
Postet av: LutLei

Jeg er eier av et lite konsulentfirma og kan i utgangspunket leve med skatt p utbytte. Men kunne man ikke justert skatteprosenten etter strrelsen p utbyttet? Er ikke dette i takt med den sosialistiske tankegangen?
Lnnsmottagere ler godt av denne nye "rettferdige" beskatningen av "rikfolk". Sannheten ligger i at denne ekstra beskatningen er et resultat av for store kostnader i statlig sektor og at samfunnet vrt er gjennomsyret av parasitter som ikke gjr en dritt.
Det er p tide at ALLE med inntekt her i landet tar ett oppgjr med parasittene!!!

30.mar.2006 @ 13:36
Postet av: Parasitten

Hjelp!

31.mar.2006 @ 19:14
Postet av: Tore

Nr politikerne beskatter alle bedrifter, s tenker de p topp 20 p Oslo Brs. Disse har ofte rd til nye skatter. Vi som jobber dgnet rundt i ny etablerte bedrifter, sliter mer, og nrmere oss stupet i et hurtigere tempo. Hvem har lyst til etablere ny bedrift nr man blir dobbel beskattet? Hvem blir motivert til st p?

02.apr.2006 @ 21:05
Postet av: Jens og Krisin har ikke skylda

Til alle dere historielse sutrepaver som skylder p Ap og SV. Det er faktisk H, Krf og V som str bak denne "misunnelsespolitikken". http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/bondevikII/fin/pressem/006071-070554/dok-bn.html

03.apr.2006 @ 23:38
Postet av: Jevnaker

Det er utrolig at det gr an yte s mye energi p et felt 90% av dere ikke har annet enn en stor grad av misunnelse bidra med. Fortsett heller med lese Klassekampen. Tror neppe at med det synet dere har p investeringer noen gang vil sette dere inn i dette stoffet p en seris mte.

05.apr.2006 @ 21:46
Postet av: NTNU

Her er det mange som ikke forstr hva dette gr ut p. Det kan heller ikke forklares i et kort innlegg.

Vi br rose alle som er villig til investere sine penger i skape nye arbeidsplasser og kte inntekter til landet. Det er vel ikke rart at de igjen nsker avkastning for ha satset hus og hjem.

10 bedrifter blir lagt ned eller opplst HVER DAG. Hvordan vil den nye utbytteskatten pvikre disse stygge tallene tro. De gr iallefall ikke ned av den grunn.

Hvorfor er det egentlig urettferdig at noen tjener mer penger enn andre? Rkke startet med en liten bt og bygget seg opp. Alle har muligheten hvis de bare vil.

12-14 arbeid hver dag, mange r p skolebenken, risiko for tape milliarder i lpet av kort tid, villig til satse p norske arbeidsplasser og listen er mye lengre. Fortjener ikke disse personene litt mer enn 240.000 i ret???

De har gitt meg sikkerheten om at jeg en dag fr jobb. De har srget for penger i statskassa slik at jeg kan f ta del i gode velferdsordninger.

06.apr.2006 @ 12:42
Postet av: NTNU

En annen viktig ting er at disse store utbyttene blir ikke brukt p egen luksus, og blir de det s skapet ogs det jobber.
De blir investert p nytt igjen av flinke personer som vet hva som er lnnsomt.

Dette er verdiskapning

06.apr.2006 @ 12:46
Postet av: ?

heia brann!!!

08.apr.2006 @ 01:35
Postet av: krka

Glem finanskjendisene, glem de som allerede har lykkes, glem de som arver huser m.m

Se p oss vanlige jordboere.
Jeg har nesten lest alle innleggene. Hva koster det starte en bedrift ? Hvor mange risikerer personlige opptjente midler til dette?(Alts allerede opptjente skattede lnnsinntekter) uten hjelp utenfra? Hvem skaper arbeidspalsser ? Hvorfor skal man gjre det? Hva er motivasjonen ?

Prv svare p alt dette for deg selv.
Vi har det drligste landet i europa, nr det gjelder nyskapning? Til tross for dette drepes lysten til nyskapning, gjennom ny utbytteskatt? Er det rimelig bruke 2 millioner av dine skattede lnnsintekter til ansette 5 personer og starte et firma? Eller er det ikke bedre kjpe seg en bt? Hvorfor innvistere i firma og arbeidplasser? Hvor er motivasjonen?

Ja desverre, vi har blitt kommunistiske, og dette dreper all lyst til innvistere. Den eneste som br innvistere i arbeidsplasser n er staten, og alle br tjene likt og betale samme skatt selvflgelig.(Sarkastisk) Da blir alle lykkelige. Lykke til med Norge, lykke til med arbeidplasser, lykke til med nyskapning, lykke til med produksjon! Lykke til med fremtiden! Lykke til med mini sovjet-staten.

Hilsen en tilhenger av aristokratiet og elitetenkning, som hadde hpet drive Norge frem som en nasjon vi kan vre stolt av.

15.apr.2006 @ 15:47
Postet av: Roald Bentzen

I dagens NA24 kan vi lre om effekten av de nye nye skattereglene: "Luksusyachter selger som aldri fr"! Slik vurderer man nr samfunnet lavpriser plassering av sparepenger i arbeidsplasser. Hvor kort gr det an tenke for en politiker?

23.apr.2006 @ 09:01

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/963758

Kristian Falnes

Kristian Falnes er portefljeforvalter i Skagen Fondene og har hatt ansvaret for forvaltningen av Skagen Vekst siden 1997. Frst for fondets norske investering, men siden 2000 for hele fondet inkludert de globale investeringene. Falnes er utdannet sivilkonom fra BI og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshyskole. Han har nesten i hele sin yrkesaktive karriere jobbet med finansanalyse og plassering av penger. Skagen Vekst har en forvaltningskapital p 8,8 milliarder kroner, mens Skagen Fondene forvalter til sammen 47 milliarder kroner. Skagen Vekst har siden 1993 hatt en gjennomsnittlig avkastning p 22 prosent med lavere risiko enn Oslo Brs? hovedindeks.

hits